Царичанська громада
Дніпропетровська область, Дніпровський район

Новий Порядок медичного обслуговування школярів

Вийшов новий Порядок здійснення медичного обслуговування учнів
закладів загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 20.01.2021 №31.
Згідно нового Порядку медичний працівник, що працює у закладі освіти та
входить до штату закладу освіти або відповідного закладу охорони здоров’я:
проводить антропометрію, термометрію, оцінку загального стану розвитку
учнів;
проводить періодичні огляди на педикульоз;
здійснює профілактичні та оздоровчі заходи під час навчання;
здійснює ізоляцію учнів, які мають ознаки інфекційної хвороби, з негайним
інформуванням їх батьків або інших законних представників, а також
спостереження за учнями, які були в контакті з інфекційним хворим;
надає медичну допомогу учням, які перебувають у невідкладному стані,
здійснює виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги та
невідкладне інформування про це батьків або інших законних представників
дитини;
бере участь в організації харчування учнів закладу освіти;
бере участь в організації та контролі проведення поточної дезінфекції та
санітарних і протиепідемічних заходів та здійснює інші завдання.
Під час обов’язкових медичних профілактичних оглядів лікарі закладів
охорони здоров’я оглядають та проводять обстеження учнів, роблять висновок
про стан їх здоров’я, який оформляють згідно з формою первинної облікової
документації, встановленою МОЗ, визначають групу для занять фізичною
культурою, надають рекомендації щодо профілактичних щеплень, режиму
харчування та здійснення інших заходів.
За місцем медичного обслуговування учня за результатами обов’язкового
медичного профілактичного огляду учня видається довідка за формою,
встановленою МОЗ, його батькам для надання до закладу освіти.« повернутися до списку новин