Царичанська громада
Дніпропетровська область, Дніпровський район

П О В І Д О М Л Е Н Н Я про створення громадської антикорупційної ради при виконкомі Царичанської селищної ради.

Дата: 22.11.2017 14:37
Кількість переглядів: 762

                                                    Фото без опису

                                                                                            П О В І Д О М Л Е Н Н Я

про створення громадської антикорупційної ради при виконкомі Царичанської селищної ради

 

     На виконання Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про запобігання корупції», рішенням виконкому Царичанської селищної ради  від 10.11.2017 р. № 166  затверджено Положення про громадську антикорупційну Раду при виконавчому комітеті  Царичанської селищної ради (додається).

     Громадська   антикорупційна рада  є  консультативно-дорадчим органом, утвореним  для  сприяння  участі  громадськості  у  формуванні  та реалізації державної політики в діяльності Царичанської селищної ради та її виконавчих органів та усуненню факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

     До складу Громадської Ради можуть входити (обиратися) повнолітні мешканці Царичанської об’єднаної територіальної громади які є громадськими активістами, представниками ініціативних груп членів громади або є представниками громадських   об’єднань,   релігійних,   благодійних  організацій, творчих  спілок,  професійних  спілок  та їх об’єднань, асоціацій, організацій  роботодавців  та  їх  об’єднань,  недержавних засобів масової  інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які  зареєстровані  в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

    Особи, які бажають ввійти до складу антикорупційної ради, можуть надіслати заяву на адресу виконкому селищної ради: смт Царичанка, вул. 14 Гвардійської Дивізії, 10, до 1 грудня 2017року.

    Довідки за тел. 3-18-27

 

 

 

Додаток

до  рішення

Виконавчого комітету

Царичанської  селищної ради

№ 166 від 10.11.2017 р.

 

 

Положення

про громадську антикорупційну раду

при виконкомі Царичанської селищної ради   

 

     1.  Громадська   антикорупційна рада  при виконкомі Царичанської селищної ради    (надалі - Громадська Рада) є  консультативно-дорадчим органом, утвореним  для  сприяння  участі  громадськості  у  формуванні  та реалізації державної політики в діяльності Царичанської селищної ради та її виконавчих органів та усуненню факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

 

     2. Положення про Громадську Раду, зміни та доповнення до Положення про Громадську Раду затверджується рішенням виконкому селищної ради . Положення про Громадську Раду є чинним для нового складу Громадської Ради у разі його повної зміни (переобрання).    

 

     3. Основними завданнями Громадської Ради є:

 

     реалізація  громадянами  конституційного  права  на участь  в  управлінні державними справами через сприяння Царичанській селищній раді та її виконавчим органам у забезпеченні життєдіяльності та розвитку Царичанської об’єднаної територіальної громади;

 

     здійснення   громадського   контролю  за  діяльністю виконавчих органів Царичанської селищної ради, збереженням та ефективним використанням майна громади;

 

     сприяння   врахуванню  Царичанською селищною радою та її виконавчими органами  громадської  думки  під  час формування  та  реалізації  державної  політики та повноважень у сфері місцевого самоврядування;

 

запобігання можливим проявам корупції та усунення факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень в дільності Царичанської селищної ради  та її виконавчих органів;

 

     4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

 

     1) готує   та   подає  Царичанському селищному голові  пропозиції  щодо  організації консультацій з громадськістю;

 

     2) подає Царичанському селищному голові  обов'язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо  яких  Царичанський селищний голова проводить консультації з громадськістю, а також пропозиції щодо підготовки  проектів  нормативно-правових  актів, удосконалення роботи Царичанської селищної ради  та її виконавчих органів, збереження та ефективного викорстання майна громади;

 

     3) проводить   відповідно   до   законодавства   громадську експертизу   діяльності   Царичанської селищної ради або її виконавчих органів, громадську  антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляє Царичанська селищна рада та її виконавчі органи;

 

  4) проводить відповідно   до   законодавства   громадську експертизу   діяльності   органів виконавчої влади та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів органів влади, що мають вплив на діяльність Царичанської селищної ради та реалізацію прав і обов’язків членів Царичанської об’єднаної територіальної громади;

 

     5) здійснює   громадський  контроль  за  врахуванням  Царичанською селищною радою та її виконавчими органами пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ними прозорості та  відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, що   знаходиться  у  їх  володінні,  а  також  дотриманням  ними нормативно-правових  актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції; пропонує заходи з усунення факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень в діяльності Царичанської селищної ради та її виконавчих органів;

 

 6) делегує представників Громадської Ради до складу наглядових рад комунальних підприємств (у разі їх створення), складу конкурсної комісії з визначення шляху використання коштів бюджету участі (у разі її створення);

 

7) слідкує за дотриманням законодавчо визначених принципів публічності та прозорості бюджетного процесу Царичанської об’єднаної територіальної громади, тобто за  інформуванням членів громади з питань складання, розгляду, затвердження, виконання бюджету Царичанської об’єднаної територіальної громади, а також дотриманням зобов’язань щодо наповнення бюджету Царичанської об’єднаної територіальної громади з боку інших органів влади, місцевого самоврядування та юридичних осіб;   

 

    8) інформує в обов'язковому порядку  членів територіальної громади  про  свою діяльність,   прийняті  рішення  та  їх  виконання  на  офіційному веб-сайті Царичанської селищної ради та в інший прийнятний спосіб;

 

    9)   збирає,   узагальнює  та  подає  голові  Царичанської селищної ради інформацію  про пропозиції  інститутів  громадянського  суспільства, ініціативних груп мешканців громади та громадських активістів щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення на рівні громади;

 

   10) організовує публічні  заходи  для  обговорення  актуальних питань забезпечення життєдіяльності Царичанської об’єднаної територіальної громади;

 

11) залучає членів територіальної громади, зокрема, молодь до існуючих механізмів демократичного самоврядування та управління державними справами, надає інформацію щодо існуючих механізмів участі громадян в  управлінні державними справами, відзначає найбільш активних у громадському житті мешканців громади, сприяє формуванню дієвого кадрового резерву Царичанської селищної ради та її виконавчих органів;       

 

    12) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

 

     5. Громадська Рада має право:

 

     1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

 

     2) залучати (за їх згодою) до роботи тимчасових робочих органів Громадської Ради  працівників  органів  виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових  організацій,  підприємств,  установ  та  організацій, а також окремих фахівців;

 

     3) організовувати   і   проводити   семінари,    конференції, засідання за круглим столом, навчання зацікавлених членів територіальної громади з актуальних питань;

 

     4) отримувати  в установленому порядку від органів виконавчої влади, Царичанської селищної ради та її виконавчих органів, інших органів місцевого самоврядування  інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської Ради;

 

     5) отримувати  від Царичанської селищної ради та її виконавчих органів проекти нормативно-правових актів з питань,  що потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій.

 

     Члени громадської ради мають право  доступу  в  установленому порядку до приміщень, в яких розміщена Царичанська селищна рада та її виконавчі органи.

 

     6. До складу Громадської Ради можуть входити (обиратися) повнолітні мешканці Царичанської об’єднаної територіальної громади які є громадськими активістами, представниками ініціативних груп членів громади або є представниками громадських   об’єднань,   релігійних,   благодійних  організацій, творчих  спілок,  професійних  спілок  та їх об’єднань, асоціацій, організацій  роботодавців  та  їх  об’єднань,  недержавних засобів масової  інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які  зареєстровані  в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

 

Інститут громадянського суспільства делегує в Громадську Раду одного представника.

 

Членство в громадській раді є індивідуальним.

 

До складу Громадської Ради не можуть входити (обиратися) посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування та депутати місцевих рад. 

 

     7. Строк повноважень складу Громадської Ради складає три роки з моменту проведення установчих зобрів з утворення Громадської Ради або затвердження її нового персонального складу. До обрання нового складу Громадської Ради старий склад вважається повноважним. 

            Після спливу встановленого строку повноважень призначаються нові установчі збори Громадської Ради на яких визначається новий персональний склад Громадської Ради.

Наступний склад  Громадської  Ради  формується  на установчих зборах шляхом визначення кількісного та персонального складу Громадської ради шляхом голосування за осіб-кандидатів, які особисто присутні на установчих зборах.

         

     8.  Для  формування  нового складу громадської ради Царичанський селищний голова визначає дату проведення установчих зборів та не пізніше ніж  за   30  календарних  днів  до  цієї дати утворює  ініціативну  групу з їх підготовки та оприлюднює на    офіційному   веб-сайті  Царичанської селищної ради або в  інший  прийнятний  спосіб інформацію про дату,  час,  місце,  порядок  проведення  установчих  зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад  ініціативної  групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону ініціативної групи.

 

            Для участі в установчих зобрах кандидати в члени Громадської Ради подають ініціативній групі заяву про намір взяти дієву участь у роботі Громадської Ради та посвідчену підписом біографічну довідку із зазначенням прізвища, імені, по батькові,  посади, місця роботи, описом громадської діяльності в територіальній громаді та її результатів (за наявності).      

 

  9. Погоджений  із Царичанським селищним головою список учасників установчих зборів нового складу Громадської Ради є підставою для участі в установчих зборах кандидатів до Громадської Ради.       

 

Під   час   проведення   установчих   зборів,  які  відкриває уповноважений  представник  ініціативної групи, з числа кандидатів до  нового  складу  громадської  ради обирається лічильна комісія, голова  зборів,  секретар,  заслуховується  інформація  голови або іншого  уповноваженого члена попереднього складу громадської ради про   її діяльність,  якщо  така  рада  була  утворена,  а  також обирається новий склад громадської ради.

 

Рішення   установчих  зборів  оформляється  протоколом, що підписується головою та секретарем установчих зборів. На підставі протоколу установчих зборів виконком Царичанської селищної ради  затверджує новий склад  громадської  ради  і  оприлюднює  його на офіційному веб-сайті Царичанської селищної ради або в інший прийнятний спосіб

 

     10. До обраного установчими зборами складу Громадської Ради можуть вноситися зміни, припинятися членство та набуватися членство новими особами.    

 

Членство  в  Громадській  Раді  припиняється  на підставі рішення Громадської Ради у разі:

 

 • систематичної відсутностічленагромадськоїрадинаїї засіданняхбезповажнихпричин(більшеніждва рази підряд);
 • неможливості членагромадськоїрадибратиучасть у роботі громадськоїрадизастаномздоров'я,визнання його у судовому порядкунедієздатнимабообмеженодієздатним;
 • подання членом громадської ради відповідної заяви;
 •  
 •  
 • припинення діяльності інституту громадянського суспільства, представником якого є член громадської ради

 

Членство в Громадській Ради набувається новими членами на підставі рішення Громадської Ради у разі наявності бажання зацікавленого члена громади. Для цього кандидат подає до громадської ради заяву про намір взяти дієву участь у роботі Громадської Ради та посвідчену підписом біографічну довідку із зазначенням прізвища, імені, по батькові,  посади, місця роботи, описом громадської діяльності в територіальній громаді та її результатів (за наявності). Ця заява розглядається на черговому засіданні Громадської Ради за підсумками розгляду якого Громадська Рада приймає відповідне рішення.

 

Рішення Громадської Ради про зміну персонального складу  Громадської  Ради  затверджуються  виконкомом Царичансьої селищної ради.

 

     11.   Дострокове  припинення  діяльності  Громадської  Ради може бути здійснено у разі:

 

 • коли  засідання громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;
 • невиконання   громадською   радою   без   об’єктивних  причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;
 • прийняття відповідного рішення на її засіданні;
 • обрання нового селищного голови Царичанської ОТГ.

 

     Рішення    про   припинення   діяльності   громадської   ради оформляється відповідним Рішенням виконкому.

     12.  Громадську  раду  очолює Голова, який обирається з числа членів ради   на   її засіданні  шляхом  голосування. Для забезпечення роботи Громадської Ради з членів Ради можуть обиратися заступинки Голови Ради або тимчасово виконуючі обов’язки Голови Ради. У разі необхідності Голова Громадської Ради може переобиратися на підставі рішення Громадської Ради.

 

Про призначення та зміну Голови Громадської Ради письмово повідомляється Царичанський селищний голова із наданням копії відповідного рішення Громадської Ради.        

 

    13. Голова громадської ради:

 

 • організовує діяльність громадської ради;
 •  
 • підписує документи від імені Громадської Ради;
 • представляє ГромадськуРадуувідносинахзЦаричанською селищною радою та її виконавчими органами, центральнимиі місцевими органами виконавчої влади,об'єднаннями громадян,органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

 

     14. Основною  формою роботи Громадської Ради є засідання,  що проводяться у разі потреби,  але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові   засідання  громадської  ради  можуть  скликатися  за ініціативою  голови  Громадської Ради, Царичанського селищного голови або однієї третини  загального  складу членів Громадської Ради. 

 

     Повідомлення  про скликання засідань громадської ради, у тому числі  позачергових,  доводяться  до  відома  кожного  її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також можуть оприлюднюватися на офіційному  веб-сайті Царичанської селищної ради.  

 

     Засідання громадської  ради  є  правоможним,  якщо  на  ньому присутні  не  менш  як  половина  її членів від загального складу.

 

     Засідання громадської ради проводяться відкрито.

 

     У  засіданнях  громадської  ради  може  брати участь з правом дорадчого голосу  Царичанський селищний голова,  його  заступники  або  інші уповноважені  ним представники, депутати Царичанської селищної ради, старости Царичанської об’єднаної територіальної громади

 

     За запрошенням Голови Громадської Ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

 

     15. Рішення    громадської    ради    приймається   відкритим голосуванням простою більшістю голосів  її  членів,  присутніх  на засіданні.  У  разі  рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

 

     Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер  і  є обов'язковими для розгляду Царичанським селищним головою. 

 

     16.  На  засіданні  громадської  ради,  у  I   кварталі  кожного  року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

 

     Річний   план  роботи  громадської  ради  та  звіт  про  його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті Царичанської селищної ради та в інший прийнятний спосіб.

 

     17.  Установчі  документи,  склад громадської ради, протоколи засідань,  прийняті  рішення та інформація про хід їх виконання, а також   інші   відомості   про   діяльність   громадської  ради  в обов’язковому  порядку розміщуються на офіційному веб-сайті  Царичанської селищної ради в створеній рубриці "Громадська рада".

 

     18. Забезпечення Громадської  ради  приміщенням,  засобами зв'язку,  створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює Царичанський селищний голова. Фінансові та інші ресурси для власної діяльності Громадська Рада може отримувати із будь-яких не заборонених законодавством джерел.   

 

     19. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь