Царичанська громада
Дніпропетровська область, Дніпровський район

Проведення відкритого творчого конкурсу на визначення концептуальної ідеї бренду Царичанської громади та логотипу.

Дата: 21.02.2019 17:04
Кількість переглядів: 1809

Фото без опису

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення відкритого творчого конкурсу на визначення концептуальної ідеї бренду Царичанської громади  та  логотипу

 

Організатори конкурсу:

 

Виконавчий комітет Царичанської селищної ради, молодіжна рада при виконавчому комітеті Царичанської селищної ради

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про конкурс на розробку туристичного бренду та логотипу Царичанської об’єднаної територіальної громади (далі - Конкурс) визначає єдині вимоги щодо визначення кращого туристичного логотипу громади (емблеми та гасла).

 

1.2. Логотип - будь-яка комбінація позначень (емблема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів), яка здатна передати унікальність громади та ідентифікувати її серед інших; постійний графічний, словесний, образотворчий або об'ємний знак, комбінований з зображенням, літерами, цифрами, словами або без них.

 

1.3. Туристичний логотип та символіка не замінює офіційну символіку громади (гімн, герб і прапор).

 

2. Мета та завдання конкурсу:

 

2.1. Конкурс проводиться з метою розробки туристичного бренду  Царичанської ОТГ, який буде спрямовано на створення позитивного туристичного іміджу громади в Україні та за кордоном, промоцію культурного, економічного, наукового та соціального потенціалу громади та використовуватиметься в рекламних, промоційних та інших заходах.

 

2.2. Завданнями Конкурсу є:

 

 • залучення максимальної кількості учасників до розробки туристичного бренду громади;
 • розроблення та створення унікального логотипу Царичанської ОТГ, який слугуватиме поширенню інформації про громаду як туристичну;
 • підвищення туристичної привабливості Царичанської ОТГ на українській та міжнародній туристичній арені;
 • визначення кращого логотипу, як маркетингового інструменту для просування бренду  Царичанської ОТГ, який може однаково успішно використовуватись:
 • на інформаційно-рекламній продукції;
 • на подарунково-сувенірній продукції;
 • на дороговказах та інших предметах маркування інфраструктурних об’єктів туристичної інших галузей;
 • під час проведення ділових, наукових, туристичних та інших заходів (конгресів, фестивалів, концертів, ярмарок, виставок, тощо) на місцевому, регіональному, національному та міжнародному рівнях;
 • на малих архітектурних формах громади.

3. Умови проведення конкурсу:

 

3.1. Для організації та проведення Конкурсу, а також оголошення його результатів, розпорядженням селищного голови створюється та затверджується персональний та кількісний склад конкурсної комісії.

 

3.2. Основною формою роботи конкурсної комісії є засідання.

 

3.3. Засідання конкурсної комісії є легітимним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від її складу.

 

3.4. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю від присутніх членів шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів, головуючий має право вирішального голосу.

 

3.5. Члени конкурсної комісії:

 • беруть участь в обговоренні, розгляді та зіставленні конкурсних робіт і забезпечують прийняття рішення про визначення переможця Конкурсу;
 • мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, поданими на Конкурс, а також на відображення своєї окремої думки у протоколі засідання журі;
 • зобов’язані дотримуватися норм законодавства, об’єктивно та неупереджено розглядати конкурсні роботи;
 • мають право відхилити конкурсну роботу, якщо вона не відповідає вимогам та суперечить основним засадам і принципам Царичанської ОТГ та чинному законодавству України.

3.6. У Конкурсі можуть брати участь як фізичні, так і юридичні особи.

 

3.7. Участь у конкурсі безкоштовна.

 

3.8. До участі в Конкурсі допускаються конкурсні роботи, які включають такі елементи візуальної ідентифікації громади:

 • емблема (графічні елементи, образи, шрифти, кольорові рішення);
 • гасло (ключова ідея).

 

3.9. До конкурсних робіт обов’язково додається заявка з відомостями про автора, що включають: прізвище, ім’я, по батькові, вік, місце роботи (навчання), місце проживання, контактні телефони та електронна адреса.

 

3.10. Конкурсні роботи надсилаються або подаються на розгляд в електронному та друкованому вигляді до 25 березня 2019 року за адресою: 51000, смт. , вул. 14 Гвардійської Дивізії, 10, або на електронну адресу  tsarmolod@gmail.com  під темою «Конкурс»

 

3.11. Кожен учасник може подати необмежену кількість робіт.

 

3.12. Кінцевий термін подання конкурсних робіт — до 18.00 25 березня 2019 року.

 

3.13. Конкурсна комісія не несе відповідальності за несвоєчасне надходження, втрату чи пошкодження заявки.

 

3.14. Конкурс проводиться в ІV етапи:

 

 • І-ий етап - проводиться прийом заявок та конкурсних робіт.

 

 • ІІ-ий етап — засідання конкурсної комісії та відбір 3-х фіналістів на основі критеріїв оцінки та голосуванням членів.
 • ІІІ-ій етап - проводиться оприлюднення конкурсних робіт 3-х фіналістів на офіційному сайті Царичанської громади  і починається онлайн- голосування з 02 квітня  до 18.00    20 квітня 2019 року.
 • IV-ий етап – обрання переможця. Переможець обирається шляхом врахування результатів онлайн-голосування (50%) та оцінки конкурсної комісії (50%).

3.15. Конкурсні роботи, які надійдуть несвоєчасно або не відповідатимуть умовам Конкурсу, або оформлені з порушенням встановлених правил, до участі у Конкурсі не допускаються.

 

3.16. Конкурсні роботи, подані на Конкурс, не повертаються і не рецензуються.

 

3.17. Конкурсна комісія має право безоплатно, без відшкодування учасникам Конкурсу публікувати їхні імена в друкованих та електронних матеріалах.

 

3.18. Конкурсні роботи повинні містити графічне зображення бренду, специфікації кольорів, авторські пояснення щодо виконання логотипу, а також супроводжуватися заявою, підписаною автором роботи, про те, що він (вона) у разі перемоги даної конкурсної роботи передає права інтелектуальної власності на конкурсну роботу організатору конкурсу (Царичанській селищній раді) і дає дозвіл на вільне використання його в рекламно-інформаційних та промоцій них цілях.

 

3.19. Факт участі у Конкурсі означає ознайомлення та повну згоду учасників з Положенням про конкурс.

 

 

 

 

 

4. Вимоги до конкурсних робіт:

 

4.1. Бренд повинен бути оригінальним за ідеєю та змістом художнього рішення, які відображатимуть мету і завдання Конкурсу, бути сучасним, багатогранним графічним елементом.

 

4.2. Бренд повинен бути унікальним, лаконічним та передавати ключову характеристику Царичаської ОТГ, ідентифікувати її в інформаційному просторі на регіональному, національному та міжнародному рівнях, створювати позитивний туристичний імідж громади при проведенні публічних заходів, виставок, фестивалів тощо.

 

4.3. Графічне зображення повинне являти собою логотип, що асоціюється з історією, культурою та традиціями  Царичанської ОТГ, спрямований на підвищення духу патріотизму, любові жителів до Царичанської громади, формування духовності, виховання молодого покоління в дусі поваги до історії, народних традицій, звичаїв тощо.

 

4.4. Логотип несе загальну ідею бренду, також невід’ємною його частиною є слоган.

 

4.5. Логотип і слоган повинні бути виконані на двох мовах (українська та англійська).

 

4.6. Логотип та слоган повинні відповідати нормам моралі та етики.

 

4.7. Логотип повинен бути максимально спрощеним для виготовлення, без перевантаження зайвою інформацією.

 

4.8. Логотип повинен бути однаково естетично привабливим як в кольоровому (художньому), так і чорно-білому (графічному) виконанні.

 

4.9. Проект логотипу повинен супроводжуватись описом.

 

4.10. Логотип повинен бути придатний для використання та нанесення на різноманітних предметах, матеріалах, наприклад, друкованих виданнях, сувенірній продукції (папір, картон, скло, дерево, метал), кераміці, фото-, відеоматеріалах, вивісках, веб-ресурсах тощо.

 

4.11. Відповідність технологічним вимогам (збереження можливості читання при змінах розміру, однаково вдалий вигляд як в кольоровому, так і в монохромному варіанті).

 

4.12. Надання письмового обґрунтування змісту логотипу у паперовому та електронному вигляді.

 

• На конкурс логотипів не допускається подання зображення, права інтелектуальної власності, на які (елементи яких) належать іншим особам.

 

5. Технічні вимоги та параметри:

 

5.1. Графічне зображення подається на CD/DVD носіях:

 

у растровому форматі фалів (jpeg, tif, png+альфа, psd.) з роздільністю не менше 600 dpi у 2-х розмірах (10 см по найменшій стороні та 1 см по найменшій стороні);

у векторному форматі файлів (cdr, eps).

5.2. Логотип має бути розроблений в 4-х варіантах зображення:

 

повноколірне зображення на білому тлі,

чорно-біле зображення на білому тлі,

кольорове зображення на чорному тлі,

чорно-біле зображення на чорному тлі.

5.3. Назва конкурсної робота (імена файлів) повинна містити прізвище автора англійською мовою та номер варіанту.

 

6. Визначення переможців Конкурсу

 

6.1. Результати роботи конкурсної комісії оформляються протоколом засідання.

 

6.2.Протокол засідання містить інформацію:

 • дату, час та місце проведення;
 • прізвища, імена та по батькові членів оргкомітету;
 • прізвища, імена та по батькові конкурсантів;
 • результати голосування.

6.3. Оргкомітет визначає 3 роботи-фіналісти на основі критеріїв оцінки та голосування членів.

 

6.4. Вибрані 3 роботи фіналістів оприлюднюються шляхом опитування громадської думки он-лайн голосуванням.

 

6.5. Під час ІV-го етапу обирається переможець шляхом врахування результатів онлайн-голосування (50%) та оцінки конкурсної комісії (50%) он-лайн голосування,.

 

6.6. Рішення про переможця затверджується протоколом конкурсної комісії.

 

6.7. Конкурсна комісія та організатори Конкурсу залишають за собою право використовувати надані конкурсні роботи в некомерційних цілях і без винагороди автору, але з обов’язковим зазначенням імені автора.

 

7. Нагородження переможця Конкурсу

 

7.1. Після оголошення переможця Конкурсу робота та інформація про її автора опубліковується в засобах масової інформації.

 

7.2. Після оголошення переможця Конкурсу робота стає власністю Царичанської об’єднаної територіальної громади, учасник отримує призовий фонд у розмірі  5000 грн.

 

7.3. Право щодо використання логотипу автора-переможця Конкурсу передається Царичанській об’єднаній територіальній громаді та організаторам Конкурсу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Критерії оцінювання

робіт учасників відкритого творчого конкурсу на визначення концептуальної ідеї бренду Царичанської громади  та  логотипу

1. Оціночної шкала:

  1. Оригінальність / унікальність – ідея проекту має бути оригінальною за змістом концептуального та художнього рішення, відповідати меті і завданням Конкурсу; відрізнятись від інших існуючих символів (логотипів, слоганів та ін. знаків інших міст, територій, продуктів, послуг) – до 10 балів.
  2. Етичність – проект повинен відповідати нормам моралі та етики, не повинен мати двозначних тлумачень – до 10 балів.
  3. Лаконічність – проект повинен бути максимально простим у сприйнятті без перевантаження зайвою інформацією – до 10 балів.
  4. Привабливість – пропонований проект повинен бути однаково естетично привабливим, як в кольоровому (художньому), так і чорно-білому (графічному) виконанні – до 10 балів.
  5. Технологічність – проект має відповідати технологічним вимогам (збереження можливості читання при змінах розміру, однаково вдалий вигляд як в кольоровому, так і в монохромному варіанті), бути максимально зручним для виготовлення – до 10 балів.

2.  Експерти оцінюють конкурсні роботи за 10 бальною шкалою, визначають відповідність представлених проектів позиціям 1 – 10 вище наведеної оціночної шкали (максимальна оцінка 50 балів). За результатами онлайн-голосування роботи – переможці отримують до 50 балів (відповідно 50 –10 додаткових балів відповідно). Сумарна максимальна оцінка 100 балів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Форма заявки

Прізвище_____________________________________________________ Ім’я_________________________________________________________

По-батькові___________________________________________________

Місце роботи (навчання)_________________________________________

Адреса для листування__________________________________________

Контактний телефон____________________________________________

Електронна адреса______________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 3

БЛАНК

оцінювання робіт учасників відкритого творчого конкурсу на визначення концептуальної ідеї бренду Царичанської ОТГ та  логотипу

 

ПІБ експерта___________________________________________________

КОД конкурсної роботи


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь